Strategi

Jadilah kaya dengan strategi kewangan yang boleh dipercayai dan jelas

Pelaburan yang berdasarkan acara adalah strategi pelaburan hedge fund yang bertujuan untuk memanfaatkan ketidakcekapan harga yang dapat terjadi sebelum atau selepas acara korporat, seperti pengumuman kerugian, penggabungan, pengambilalihan atau pelupusan. Baru-baru ini kami memperluas definisi ini dengan merangkumi acara tambahan seperti bencana alam dan tindakan yang dimulakan oleh aktivis pemegang saham. Walau bagaimanapun, arbitration penggabungan tetap menjadi strategi pelaburan yang paling terkenal di antaranya.

Arbitration penggabungan

Arbitration penggabungan juga dikenali sebagai arbitration risiko, adalah subset pelaburan acara atau perdagangan yang memanfaatkan ketidakcekapan pasaran sebelum atau selepas penggabungan atau pengambilalihan. Kami memberi tumpuan kepada kemungkinan kesepakatan kelulusan urus niaga dan berapa lama masa yang diperlukan untuk menyelesaikannya.